want zo was het nog nooit

work in progress
productie
WALPURGIS
teksten
R.M. Rilke, José Saramago
muziek
Das Marienleben van Paul Hindemith
sopraan
Judith Vindevogel
piano
Ludovic Van Hellemont
dans/choreografie
Etienne Guilloteau
scenografie
Stef Depover
kostuums
Ann Weckx
oreille extérieure
Alain Franco
Niet dat hij zomaar naar binnen kwam, maar dat hij zich,
die engel met zijn jongensachtig gezicht,
zo dicht naar haar toe boog,
dat zijn blik en de hare waarmee ze naar hem opkeek,
zich aan elkaar vastklampten,
als ontstond daarbuiten plots een grote leegte.
Alleen zij en hij, ‘t zien en ‘t geziene.
Zie je, daarvan schrikt men. En ze schrokken allebei.


Das Marienleben, R.M. Rilke
Aan de basis van WANT ZO WAS HET NOG NOOIT ligt de gedichtencyclus Das Mariënleben van Rilke en de toonzetting hiervan uit 1923 door Hindemith.

Rilkes poëzie is een uitnodiging om met verwondering te kijken naar enkele cruciale momenten uit het leven van Maria.
Ver van religieuze zweverigheid of schijnwerkelijkheid zoekt hij de sporen en de impact van het transcendente in de alledaagse werkelijkheid. Hierdoor krijgt bvb. de ontmoeting van Maria met de engel bij Rilke een intieme, zelfs sensuele dimensie. Hindemiths interpretatie van deze gedichten leverde een liedcyclus op die gelaagd en rijk geschakeerd is.

In het gezelschap van de pianist Ludovic van Hellemont, de Franse danser en choreograaf Etienne Guilloteau en de kostuumontwerpster Ann Weckx, ontrafelen en reconstrueren sopraan Judith Vindevogel en scenograaf Stef Depover met zorg en lichtheid het weefsel dat Rilkes poëzie met de muziek van Hindemith verbindt.

Een voorstelling over de impact van het onwaarschijnlijke op een mensenleven.

Inschrijven nieuwsbrief