In hetzelfde schuitje

Cultuurfilosofische beschouwingen over thema’s uit het gelijknamig essay van Peter Sloterdijk en het muziektheaterproject Wij, de Verdronkenen.
Een co-creatie van
Judith Vindevogel (WALPURGIS) en Leonor Wiesbauer (Wereldburger Academie)
Filosofe Leonor Wiesbauer, docent en gastvrouw van de Wereldburger Academie, loodst de aanwezigen langs opwindende wateren naar rustige oevers en weer verder langsheen diverse aspecten van convivialiteit…

Over de zoektocht naar samenhorigheid.
Over de levensnoodzakelijke, de waardevolle en de problematische aspecten van verbondenheid.
Over de spanningen en het schipperen tussen conformisme, loyauteit en soevereiniteit.
Over verschillende gedaanten van leiderschap.
Over het contrast tussen politiek en ‘de’ politiek.
Over het curriculum vitae en acrobatische ethiek.

Wanneer?
Zondag 19 april 2020
11u-13u
pauze, met soep en brood voorzien
14u-16u

en/of

Zondag 17 mei 2020
11u-13u
pauze, met soep en brood voorzien
14u-16u

Waar?
Campus Wiesbauer
Haantjeslei 40
2018 Antwerpen


Bijdrage
€10/vrije bijdrage voor studenten
Tijdig inschrijven via wereldburgeracademie@campuswiesbauer.be
Beperkt aantal deelnemers!

Inschrijven nieuwsbrief